Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hlisnikovský - emigrace do USA 1913

Aktualizace duben 2012 / Update April 2012

Přidána vojenská fotka a obraz Augustova otce Franze (rytmistr = důstojník jízdy s hodností kapitána) z r.1872 a Zlatá svatba z r.1969 Augustova bratra Františka 1892-1972

Added millitary photo and picture of August's father Franz (rytmistr means ranger officer in captain's rank) from 1872 and Golden wedding photo of August's brother Frantisek (1892-1972) from 1969.

Aktualizace leden 2011 / Update January 2012

Přidány záznamy z kroniky obce Pražmo, týkající se Augustova bratra Františka/Franze (1892-1972), který žil v Pražmu čp.16 až do r.1972

Added Prazmo chronicle records concerning August's brother Franz/Frantisek (1892- 1972) who lived in Prazmo nr.16 until 1972

August Hlisnikovský spolu s manželkou a dvěma dětmi na záznamu z Ellis Island USA r.1913, kde přistávaly lodě s přistěhovalci z Evropy. Nesprávnost zápisu příjmení (Hlisnikovski) často vyplývala z neznalosti evropských jmen u imigračních úředníků. August Hlisnikovsky byl v roce 1920 registrován při sčítání lidu ve státě Indiana, USA Dále jsou přiloženy historické záznamy obsahující různé "zkomoleniny" příjmení při evidenci obyvatel a záznamy o úmrtí Augusta a Henryho(původně Friedricha/Bedřicha).

Potomci Augusta se mi přihlásili v únoru 2010. August rodinu přejmenoval ve 40. letech z důvodu obtíží s příjmením v anglofonním prostředí na příjmení Leslie. August prožil svůj život ve městě Whiting ve státě Indiana pod Chicagem. Rodiny Leslie dnes žijí na několika místech ve státě Indiana, ale i v Illinois a Montana.

Přidáno foto dnešní chalupy v obci Pražmo, odkud August odešel v r.1913 do USA.

August Hlisnikovski immigration record from Ellisisland US (landing port for ships with immigrants from Europe) in 1913. "Garbled" surnames in various Indiana records. Obituary records of August and Henry.

August's descendant David Leslie contacted me in Feb 2010. August renamed his family in 40's, due to last name's difficulties in English speaking environment, to new last name Leslie. August spent his life in town Whiting IN near Chicago, his descendants' families live mainly in state Indana but also in Illinois and Montana.

Added a photo of a house in Prazmo (week-end house nowadays), where August left from to US in 1913.